Helping Sampada Pvt Ltd
9851070388
butawaln.p.-8,Butwal Bazar, Rupandehi,LUMBINI

Idea Home Consultancy Pvt. Ltd.
021-431007
Sundarharaincha-4,Baliya, Morang,KOSHI

INDRENI LANGUAGE CENTER PVT. LTD.
+977 1 4359011
dhapasi-8,, Kathmandu,BAGMATI

INODAY EDUCATION SKILL CONSULTANCY PVT.LTD.
+977 1 23546525
birtamod-7,BIRTAMOD ROAD, Jhapa,MECHI

INSTITUTE FOR UNIVERSAL EDUCATION AND TRAINING CENTER PVT.LTD.
+977 1 4021005
Kathmandu N.P.-29,samakhusi, Kathmandu,BAGMATI

INTERNATIONAL TRAINING CENTER.PVT.LTD.
+977 1 4278244
Kathmandu N.P.-35,Swoyambhu, Sanobharyang, Kathmandu,BAGMATI

JALPADEVI TRAINING INSTITUTE
+977 1 4112581
gaushala-9,, Kathmandu,BAGMATI

JBR Orientation Center Pvt Ltd
01-4112644
Sinamangal-9,Kalimati Dole, Kathmandu,BAGMATI

JEEVANDIP ORIENTATION AND TRAINING CENTER PVT.LTD
+9779851050869
Janakpur N.P.-9,, DHANUSHA,JANAKPUR

JOB ORIENTED TRAINING INSTITUTE PVT LTD
+977 1 4384998
Kathmandu N.P.-29,ranibari, Kathmandu,BAGMATI

JUCHHE MULTIPURPOSE TRAINING CENTER PVT.LTD.
+9779841606471
Kathmandu N.P.-29,samakhusi, Kathmandu,BAGMATI

KAMALAMAI ORIENTATION & SKILL DEVELOPMENT PVT. LTD.
+9779849187806

Karmashil Training Center Pvt Ltd
01-4469011/9841991820
Kathmandu N.P.-29,Samakhushi, 29 SARKARIDHARA, Kathmandu,BAGMATI

Karnali Training Center pvt. ltd.
081-527682
nepalgunjn.p.-13,, Banke,BHERI

KASTHAMANDAP TECHNICAL INSTITUTE
+977 1 4357754

KATHMANDU ORIENTATION PVT. LTD.
+977 1 4352044
Kathmandu N.P.-16,Basantanagar, Machhapokhari Chowk, Kathmandu,BAGMATI

Kentech International Institute Pvt Ltd
01-4600042/9851056179
Kathmandu N.P.-32,Koteshwor, Ringroad, Kathmandu,BAGMATI

Lee Trade School Pvt Ltd
01-4110512/21002247/9849641725
Kathmandu N.P.-9,sinamangal, Kathmandu,BAGMATI

LG MULTIPLE TRANING CENTER PVT. LTD
+977 1 4365188
Kathmandu N.P.-3,Samakhusi, Gongabu, Kathmandu,BAGMATI

LUCKY ORIENTATION AND TRAINING CENTRE PVT.LTD
+9779849884065
siddharthnagarn.p.-8,BHAIRABAHA, Rupandehi,LUMBINI

Lumbini Multiple Prashikshan Kendra Pvt. Ltd.
9801073761/9851004815
Kathmandu N.P.-34,, Kathmandu,BAGMATI

M.S. TRANING NEPAL PVT. LTD.
+977 1 4112811

MAHAKALI ORIENTATION AND SKILL DEVELOPMENT PVT.LTD.
+977 1 4116605
Basundhara-7,, Kathmandu,BAGMATI

MALIKA INSTITUTE OF TRAINING & DEVLOPMENT PVT. LTD.
+977 1 4111974
Kathmandu N.P.-9,Sinamangal, Kathmandu,BAGMATI

MELISHA EDUCATION FOUNDETION PVT. LTD.
+977 1 4384372
Ganeshman Charnath-7,, DHANUSHA,JANAKPUR

MERAPEAK MULTIPLE PVT.LTD.
+977 1 4474351
Kathmandu N.P.-7,BATTISPUTALI, Kathmandu,BAGMATI

MOONDROPS ORIENTATION &TRAINING CENTER PVT LTD
+977 1 4016185
Kathmandu N.P.-4,maharajung, Kathmandu,BAGMATI

Mount Everest Technical Institute Pvt Ltd
01-4358211 /9851180303
Samakhusi-26,Town Planning, Kathmandu,BAGMATI

MOUNTAIN GROUP TECHNICAL AND ORENTATION TRANING PVT.LTD
+977 1 4383983
Kathmandu N.P.-9,Basudhara Chowk, Kathmandu,BAGMATI

MUNAL ORIENTATION COMPANY PVT.LTD
+977 1 25588101
Sundarharaincha-4,baliya chock, Morang,KOSHI

MUNAL TECHINICAL TRAINING CENTER PVT.LTD
+9779852048472
damakn.p.-12,DAMAK, Jhapa,MECHI

N.B. GLOBAL CONSULTANCY PVT.LTD
+9779851050730
damakn.p.-13,DAMAK, Jhapa,MECHI

NATIONAL FOREIGN TRAINING &PARAMERS DEPARTMENT PVT .LTD.
+977 1 4785049
Kathmandu N.P.-10,buddhanagar, Kathmandu,BAGMATI

National Future Foundation Pvt Ltd
023-546511 /9844659338
birtamod-1,Atithi Sadan Road, Jhapa,MECHI

NEPAL CHHAHARI SKILL DEVELOPMENT PVT. LTD.
+977 1 4383269
Kathmandu N.P.-5,, Kathmandu,BAGMATI

Nepal Manpower Training Academy Pvt Ltd
01-4431535/ 9841991287/9851074015
Kathmandu N.P.-4,Furtiman Marga, Bishalnagar, Kathmandu,BAGMATI

NICD TRAINING PVT.LTD
+977 1 4357754
Kathmandu N.P.-26,Samakhushi, Kathmandu,BAGMATI

NISHAN MULTIPLE TRAINING PVT.LTD
+977 1 4493278
Sinamangal-9,Kathmandu, Kathmandu,BAGMATI

OCEAN TECHNICAL INSTITUTE PVT. LTD.
+977 1 4353115
dhapasi-9,, Kathmandu,BAGMATI

ORIENT TECHNICAL INSTITUTE & CONSULTANCY
+977 1 2041350
Kathmandu N.P.-34, baneshwor, Kathmandu,BAGMATI

PACHHIMANCHAL MULTIPAL TRANING CENTER PVT. LTD
+977 1 4275818
Kathmandu N.P.-13,, Kathmandu,BAGMATI

Pashupati Orientation & Training Center Pvt Ltd
01-4113727
Kathmandu N.P.-9,Pingalsthan, Kathmandu,BAGMATI

Pathibhara Orientation & Training Center Pvt Ltd
01-4720734
Kathmandu N.P.-3,Maharajgunj, Chakrapath, Kathmandu,BAGMATI

Paurakhi Srijansheel ship Bikash and Orientation Training Center Pvt Ltd
01-4363238 /9841957770/9849810855
Kathmandu N.P.-9,Dhapasi-9,Basundhara, Kathmandu,BAGMATI

PEOPLES ORIENTATION PVT.LTD
+977 1 4385660
Kathmandu N.P.-3,BASUNDHARA, Kathmandu,BAGMATI

POWER CONSULTANCY PVT. LTD.
+9779851050730
Kathmandu N.P.-9,Sinamangal, Kathmandu,BAGMATI

PRADHAN ORIENTATION AND TRAINING CENTER
+9779852682688
birtamod-2,JHAPA, Jhapa,MECHI

PRAMISHA MULTI TRAINING INSTITUTE PVT.LTD
+9779801039540
pokhara.p.-8,POKHARA, Kaski,GANDAKI

PRIYA ORIENTATION AND TRAINING CENTRE PVT. LTD.
+9779851090900
dhanusadham-7,SARSA, DHANUSHA,JANAKPUR

PURBAANCHAL ORIENTATION TRAINING CENTER PVT.LTD
+9779852054756
Sundar Dulari-11,SUNDAR DULARI, Morang,KOSHI

2023 All Rights with Rolling Nexus